Deponiranje

Photo by Vjekoslav Skledar

Unatoč tome što u većini zakonodavstava država članica EU, odnosno zemalja tzv. Kontinentalnog pravnog sustava, autoru pripada autorsko pravo na njegovom djelu činom samog stvaranja djela, bez potrebe ispunjavanja bilo kakvih formalnosti kao što su registracija djela ili depozit (pohrana) djela, u praksi autori te kasnije korisnici djela nailaze na brojne prepreke i poteškoće kod ostvarivanja i zaštite svojih prava.

Deponiranjem autorskih djela pri HAA, te ishođenjem potvrde o deponiranju, osiguravate dodatan materijalni dokaz o svojem autorstvu.

Deponiranje možete izvršiti na razdoblje od jedne, tri, pet ili deset godina, i to na hrvatskom i engleskom jeziku. Za više informacija o deponiranju posjetite naš FAQ ili mikrolink o deponiranju, a cijene pronađite u cjeniku.

Pored autorskih djela, deponiranje je korisno i za projekte koji su bazirani na drugim oblicima intelektualnog vlasništva npr. poslovne tajne ili tehnička unaprijeđena, osobito kako biste osnažili svoju poziciju prije pregovora s potencijalnim poslovnim partnerima prije i za vrijeme plasmana djela odnosno proizvoda/usluge na tržište.

Deponiranjem ojačavate svoju poziciju u slučaju eventualnih povreda ili osporavanja Vašeg autorstva, kako za potrebe plasmana djela na tržište i njegovu komercijalizaciju, tako i za potrebe postupaka pred nadležnim institucijama.

Source Code Escrow

Source code escrow, ili deponiranje izvornog koda računalnog programa sastoji se od sklapanja ugovora o deponiranju koda i predaje izvornog koda neovisnoj trećoj strani, agenciji, radi čuvanja i svojevrsnog osiguranja, a često se od strane primatelja licence postavlja kao uvjet, ili prednost, za ostvarivanje poslovne suradnje. Ugovor se sklapa između davatelja licence i primatelja licence softvera. Davatelj licence polaže kopiju izvornog koda softvera (i povezanih tehničkih komponenti i dokumentacije) kod neovisnog agenta, ugovaraju se sva odgovarajuća prava i obveze agenta, davatelja licence i stjecatelja licence u tripartitnom ugovoru. Ugovor o deponiranju izvornog koda obično upućuje agenta da preda izvorni kod primatelju licence ako i kada se dogodi određeni događaj, kao što je nesolventnost davatelja licence ili neispunjavanje obveza održavanja koda prema glavnom ugovoru o licenciji.