Silvije Degen

Odvjetnik – svjedok vremena

PROSLOV

Ovo je knjiga o nesvakidašnjem čovjeku. Zbog svestrane darovitosti u njega se razvila i očitovala upravo faustovska žudnja da obujmi svijet u bezbrojnim njegovim vidovima i sastavnicama, u svemu što u svijetu nosi oznaku ljudskoga. Čega god se u toj žudnji prihvatio pokazao je izvrsnost i ostavio pečat svoje osobnosti: u športu, politici, promišljanju svega važnoga u Zagrebu, umjetnosti, medicinskoj i inoj pravnoj znanosti te u koječemu drugome, a napose u odvjetništvu kao životnom pozivu i ispunjenju onoga što je duboko nosio u sebi i čemu je posvetio pretežni dio svojih duhovnih i ljudskih značajki.

Silvije Degen bio je, tako, vrstan športaš i uspješan športski djelatnik, političar u najplemenitijem značenju toga pojma, kao onaj koji skrbi za opće dobro, a ne za vlastiti probitak, uporni zagovaratelj istinskih vrijednosti grada u kojemu je oblikovao svoju osobnost, poznavatelj i promicatelj umjetnosti, vrhunski pravnik te, prije svega i ponad svega, jedan od najuglednijih odvjetnika. Područje koje ga je oduvijek posebno zanimalo je bilo medicinsko pravo. Započeo je sa sudskom psihopatologijom da bi kasnije pojavom ultrazvuka u svijetu ušao u područje koje je tada bila potpuna nepoznanica. Ozbiljno se bavio i politikom ne napuštajući zvanje odvjetnika. Dobitnik je Nagrade Linus Pauling, koja se dodjeljuje za osobite zasluge u humanitarnim djelatnostima, a svojim je glasovanjem dodjeljuje velika većina živućih nobelovaca koji su se i sami istaknuli na tome području.

Kao odvjetnik je gotovo 50 godina branitelj individualnih prava čovjeka pred vlašću i gotovo nema mjesta u bivšoj Jugoslaviji gdje nije ili zastupao oštećene ili branio okrivljene. Pritom mu je uvijek i bez iznimke bilo poglavito do toga da brani čovjeka, to biće satkano od tolikih neponovljivih, jednokratnih i posebnih osobina, po kojima svaki čovjek zavrjeđuje isto tako osobit pristup, pažnju i razumijevanje, pa i u onim dubokim i naizgled neshvatljivim posrtajima i potonućima u zločin.

Još je u nečemu poseban: kao malotko zna se saživjeti s prošlim vremenima, sveudilj tražeći u njima ono živo tkivo koje još traje i u nama današnjima, a spoznaje i bitne i nezaobilazne odrednice suvremenosti, vremena u kojemu živi i djeluje, upirući oči i u ono buduće koje tako često, a da toga nismo ni svjesni, određuje naš sadašnji trenutak. Upravo zato će ova knjiga biti svjedočanstvo te njegove svevremenosti, po kojoj je neraskidivo povezan sa svojim vremenom, a isto tako s onim prošlim i budućim što se više ili manje vidljivo zrcali u našem aktualnom životu.

Zagreb, svibanj 2022.

Podijeli:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn