Tvrtke

Photo by Igor Mulc

Često angažirate vanjske suradnike radi korištenja njihovih autorskih djela ili organizacije stručnih predavanja? U mogućnosti smo stručno i ispravno voditi za Vas taj aspekt poslovanja, uz opciju potpunog outsourcinga.

HAA tvrtkama pruža pravno i poslovno savjetodavnu te operativnu podršku prilikom suradnje s vanjskim autorima i izvođačima, koja se sastoji u sastavljanju i sklapanju ugovora s autorima i izvođačima te ponom financijskom servisu u pogledu isplate honorara (fakturiranje i naplata autorskih naknada, obračun i isplate autorskih naknada te uplate zakonom propisanih poreznih davanja, vođenje potrebnih evidencija i njihovo usklađivanje s nastalim promjenama, pružanje posebnih informacija i izvještaja).

S tvrtkama sklapamo ugovore kojima se uređuje međusobna suradnja, dok s autorima i izvođačima sklapamo pojedinačne ugovore o zastupanju, što Vašu tvrtku oslobađa zahtjevnog zadatka sklapanja velikog broja zasebnih ugovora, kao i obračuna naknada i fakturiranja, na koji način značajno optimizirate svoje poslovanje. Također, za Vas ćemo formirati i kontinuirano ažurirati bazu podataka autora i izvođača uz sve relevantne podatke, te paziti na ispunjenje obveze čuvanja povjerljivosti i tajnosti osobnih podataka i povjerljivih informacija.

Navedenom prethodi stručno mišljenje po pitanju definicije i kvalifikacije djela kao autorskog, te razgraničenje autorskih ugovora i ugovora o djelu.

Vaš core business temelji se na inovativnom proizvodu ili usluzi koje je potrebno zaštititi?

HAA Vam pruža pravnu podršku, usluge savjetovanja i zastupanja u zaštiti autorskih prava i prava intelektualnog vlasništva, a možemo za Vas izraditi te s Vama provoditi cjelovitu IP strategiju.

Detalje o načinu zaštite i ostvarivanja pojedinih prava pronađite na USLUGE, a možda Vam pomognu i odgovori na česta pitanja .

Suradnje