V.D. Trokut

Vladimir Dodig Trokut „Imagine“, umjetnička instalacija
 
Vladimir Dodig Trokut (Kranj, 1949. – Zagreb, 2018.), uz segment likovne umjetnosti bio je šaman, sakupljač umjetnina, galerist, muzeolog, donator, povjesnik, antropolog, teoretičar, predavač i publicist.
Priredio je više od 700 problemskih izložbi, akcija, performanasa, body-art sesija, instalacija, wundercammera (kabineta čuda), tzv. živog teatra, monodrama i kazališnih predstava. Zastupljen je u više enciklopedija i leksikona, kao i u svjetskim pojmovnicima suvremenih umjetničkih praksi.
 
Lider je i osnivač više formalnih i neformalnih grupa: frakcije grupe Crveni Peristil, 3i, grupa 30, Manifest 72, grupe A, B, C, D, E, grupa Atributivna participacija (suosnivači su Darko Schneider i Harald Szeemann). U periodu od 1998. do 2005. u Labinu, s Haraldom Szeemannom udružuje vjenčanjem Antimuzej i Muzej opsesije za koji je tiskana grafička mapa od 15 listova i 185 artefakata – publikacija, edicija, kartolina, pečata itd. Godine 1966, 1967. i 1968. bavi se signalističkom, letrističkom i objekt-poezijom. Od 1968. kreće iz šamanizma u umjetnost, a iz umjetnosti u anti-muzeologiju. Deklarira se anarholiberalom i orfeistom, bavi se objektivnom umjetnošću. Začetnik je varijante konceptualne i post-konceptualne no-umjetnosti i tvorac je novih muzeoloških i umjetničkih praksi u svjetskim razmjerima, kao i termina u novoj umjetničkoj praksi i muzeologiji kao što je pojam Anti-muzeja, Black-it-arta, Black out-arta, Black no-arta, industrijske arheologije i arheologije krvi. Utemeljitelj je sveobuhvatnog likovnog i muzeološkog projekta Anti-muzej, Otvoreni muzej, Borbeni muzej, Muzej za svaki dan, Totalni muzej, Muzej bez zidova, Muzej čaja, ali i ideje Anti-grada i Anti-ulice.
 
Osnivač je mnogobrojnih muzejskih projekata i proizvodnih poligona – tvornica-muzeja, osnivač je prvog svjetskog Anti-muzeja (kao projekta, a ne klasičnog muzejskog koncepta). Priredio je više od 700 problemskih izložbi, akcija, performanasa, body arta, instalacija, wundercammera (kabineta čuda), tzv. živog teatra, monodrama i kazališnih predstava. Zastupljen je u više enciklopedija i leksikona, kao i u svjetskim pojmovnicima suvremenih umjetničkih praksi.

Podijeli:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn